Aktualności o fizyce

  • American Intitute of Physics- organizacja non-profit promująca osiągniecia fizyki i jej zastosowania. Jest wydawcą szeregu czasopism naukowych
  • Biuletyn CERN-u- w tym numerze o udanym wyprowadzeniu wiązki argonu (Ar) dla potrzeb eksperymentu NA61/SHINE. Zakład ZFGM aktywnie uczestniczy we wspomnianym eksperymencie
  • Brookhaven National Laboratory- wiodący ośrodek badawczy w Stanach Zjednoczonych zajmujący się badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki, w tym
  • badaniem materii kwarkowo-gluonowej
  • Institute of Physics- brytyjskie stowarzyszenie naukowe o zasięgu międzynarodowym. Stowarzyszenie zajmuje się wspieraniem fizyki na polu edukacji, badań i zastosowań.
  • Nature- renomowany magazyn poświęcony naukom przyrodniczym. W magazynie tym publikują swoje artykuły znanni naukowcy.
  • Physics News- serwis internetowy przedstawiający najnowsze osiągnięcia nauk przyrodniczych
  • Physics Today- czasopismo of fizyce wydawane przez American Intitute of Physic

Studenci o fizyce...

Termodynamika- skrypt przygotowany przez jednego z naszych studentów