Realizowane projekty badawcze

Eksperymentalne poszukiwanie jąder super i hiper ciężkich Grant NCN: MAESTRO 2

Kierownik grantu: prof. dr hab. Zbigniew Majka 
Tytuł: Eksperymentalne poszukiwanie jąder super i hiper ciężkich 
Grant NCN: MAESTRO 2 
Budżet: 1.200.000 PLN

Badanie zderzeń proton-proton, hadron-jądro oraz jądro-jądro przy relatywistycznych energiach w ramach eksperymentu NA61/SHINE przy CERN SPS - II etap

Badanie zderzeń proton-proton, hadron-jądro oraz jądro-jądro przy relatywistycznych energiach w ramach eksperymentu NA61/SHINE przy CERN SPS

Budowa detektora wierzchołka oraz pomiar mezonów z otwartym powabem w eksperymencie NA61/SHINE

Kierownik grantu: dr hab. Paweł Staszel 
Tytuł: Budowa detektora wierzchołka oraz pomiar mezonów z otwartym powabem w eksperymencie NA61/SHINE
Grant NCN: OPUS 
Budżet: 720.000 PLN