Oskar Wyszyński

Doktorant mgr Oskar Wyszyński(*), pok. F-0-01,(48) 12 664 4717, (*) Środowiskowe Studium Doktoranckie Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN  w Warszawie oraz Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu  Jagiellońskiego w Krakowie.