Mechanizm reakcji jądrowych w zakresie pośrednich energii. Produkcja fragmentów oraz efekty izospinowe. Testowanie równania stanu materii jądrowej. Multifragmentacja jąder atomowych. Statystyczne modele multifragmentacji, model perkolacji, sygnatury przejść fazowych, efekty izospinowe. Własności supergęstej materii barionowej. Przygotowania do eksperymentu CBM w GSI Darmstadt.