dr hab. Andrzej Wieloch

Eksperymentalne poszukiwanie pierwiastków superciężkich. Projekt ten jest realizowany we współpracy z wiodącymi ośrodkami fizyki jądrowej, takimi jak: Narodowy Akcelerator Ciężkich Jonów (GANIL) we Francji, Instytut Cyklotronowy przy Uniwersytecie w Teksasie (Texas A&M University) w Stanach Zjednoczonych oraz Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów (ŚLCJ) przy Uniwersytecie Warszawskim w Polsce. Modelowanie zjawisk krytycznych w materii jądrowej za pomocą statystycznego zespołu kanonicznego lub mikrokanonicznego, tzw. model gazu sieciowego (Lattice Gas Model).